Moció de PP per a combatre l’ocupació il·legal de vivendes

El PP d’Alzira presenta una moció per a combatre l’ocupació il·legal d’habitatges. La Proposició de Llei planteja el desallotjament d’okupes a màxim 12 hores

Per al PP, un dels problemes amb què es troben molts alzirenys és l’ocupació il·legal d’habitatges sense cap títol, és a dir, els habitatges ocupats sense que hi haja un contracte de lloguer o una cessió en precari. Entenen que estes situacions atempten contra el dret a la propietat privada, afectant greument la convivència veïnal, i posant en perill la seguretat tant de les persones com dels béns.

Des del Partit Popular s’han proposat mesures a nivell nacional amb la presentació d’una proposició de llei i des dels ajuntaments hem de fer la força necessària perquè aquestes normes siguen una realitat.

Des del Partit Popular creuen que esta iniciativa defineix per primera vegada el que és l’ocupació il·legal i considera que un “okupa” no pot gaudir de la mateixa protecció que qui ha comprat un habitatge o viu en un immoble pagant un lloguer.