Nova senyalètica turística

La Regidoria de Turisme conclou la segona fase de col·locació de panells indicadors de monuments i espais turístics . Aquells que ens visiten els pròxims dies ja poden trobar indicacions d’ on es troba l’estació de RENFE, el monument  a la taronja o el Gran Teatre.

Una actuació que ajuda a millorar l’equipament i adequació dels espais amb interès de la nostra ciutat, ja que, a més de la senyalització, ofereix la interpretació turística dels recursos in situ.

L’objectiu és millorar substancialment l’experiència a qui aplega per primera vegada a la nostra ciutat o tracta de localitzar un recurs i dirigir-se després a qualsevol altre amb un itinerari turístic, ja que dona la informació necessària de cada lloc destacable per mig de dispositius i programes concrets com QR’s o Layar.