Augmenten els casos d’inclusió errònia en llistes de fitxers de morosos, un fet que cal denunciar a l’Agencia de Protecció de dades

Fins a 12.000 euros va haver d’indemnitzar el Banc Santander i una entitat de gestió de deute a dos persones per incloure-les en fitxers de morosos quan ja havien saldat el seu deute. La Audencia va concloure que estes dos empreses van cometre una intromisió ilegítima en l’honor de les dos persones.

Estos fets ocurriren l’any passat, però són molt habituals, especialment amb l’auge d’Internet. En cas que estigam inclosos en alguna d’estes llistes, podem tindre problemes per a demanar prèstecs o fer altres tràmits financers. Com explicava l’advocada Lorena Calatayud este matí a El Dia Per Davant, es pot reclamar que ens eliminen de les llistes si no s’han complit els requisits necessàris. D’una banda, que hagen comunicat que existix un impagament, normalment a través d’una carta, després, si no es respon, que ens van a incloure en la llista de morosos. El deute ha de ser cert i superior a 50 euros i a més, que no supere els 5 anys d’antiguitat.

Moltes vegades estes inclusions errònies en el fitxer de morosos estan relacionades amb una usurpació de la identitat, és a dir, que una altra persona té accés a les nostres dades personals i fa una activitat fraudulenta amb elles.

En qualsevol cas, com a consumidors tenim sempre el dret de reclamació, davant l’Agencia de Protecció de Dades, així com el dret a la informació, rectificació o supresió d’eixes dades als fitxers de morosos. En cas que es tracte d’una usurpació d’identitat, també és necessari posar una denuncia. Lorena Calatayud, no obstant, recomana demanar ajuda professional en estos casos i no actuar ràpidament per impuls davant els nervis del moment.

Deixa un comentari