El Ministeri de Medi Ambient dona llum verda a una macroplanta fotovoltaica entre Alzira i Catadau

El Ministeri de Medi Ambient ha donat llum verda a un projecte de macroplanta fotovoltaica que disposarà de terrenys a la Garrofera d’Alzira i a Catadau. Tot i que l’empresa promotora ha de subsanar alguns aspectes del projecte, de moment, té via lliure pera la seua tramitació.

El projecte impulsat per la signatura Gandasolar 1, SL, amb la denominació «Parc Solar Fotovoltaic Els Rierols 1», dissenya una planta solar de 49,99 megavat de potència sobre 62,7 hectàrees del terme municipal d’Alzira i una segona a Catadau, que ocuparia 11,8 hectàrees. L’evacuació de l’energia que es genere es realitzarà mitjançant la construcció d’una subestació elèctrica transformadora a Alzira i una subestació col·lectora a Catadau.

La inversió prevista en el projecte és de  38,7 milions d’euros.

Deixa un comentari