El nou parc de bombers i l’heliport anirà finalment situat al poligon del pla

El nou parc de bombers i l’heliport es situaran al polígon d’El Pla, a un solar ampli, amb millors accesos i no residencial. El Consorci de Bombers torna a l’Ajuntament la parcel·la del Baix Torretxó per no considerar-la idònia per a instal·lar l’heliport.

Al pròxim plenari s’acordarà la cessió gratuïta al Consorci Provincial de bombers de dos parcel·les contigües al carrer Traginers del polígon El Pla de prop de 15.000 metres quadrats per tal d’instal·lar el nou Parc de Bombers i l’heliport per al servei del GERA que actualment funciona de manera provisional en una parcel·la de Tulell. Les parcel·les cedides tenen una superfície de més de 8.000 m² i la segona més de 6.000 m² de forma triangular. D’esta manera es canvia la ubicació prevista en la zona del Torretxó baix al costat de l’actual seu de la policia local, en considerar el Consorci més idònia la ubicació en el polígon industrial.

L’actual parc de Bombers d’Alzira es troba ubicat en el polígon industrial del Mercat d’Abastos, una ubicació en zona inundable durant les fortes puges que patix la Ribera i que comporta molts inconvenients per a desenvolupar la seua tasca en eixos moments d’emergència. Davant esta situació, el 2018 el Consorci va demanar

la cessió de terrenys per a una nova ubicació i a l’Ajuntament d’Alzira va cedir una parcel·la de 8.000 metres quadrats en la zona Baixa del Torretxó. D’altra banda, també es va cedir de forma provisional una parcel·la en la zona de Tulell per acollir heliport per al servei del rescat de persones del grup GERA.

Una ubicació provisional fins que es construirà el nou parc de Bombers en la zona del Torretxó, que albergaria també este servei especial del GERA i l’heliport. No obstant això, des del Consorci ara es considera que esta zona no és la més idònia per a la ubicació d’un heliport d’emergència, ja que es tracta d’una zona residencial i podria provocar molèsties i també fins i tot riscos per a les persones i l’entorn. Per això han sol·licitat esta nova ubicació al polígon d’El Pla. En l’acord de cessió s’advertix al Consorci Provincial de Bombers de València que si les parcel·les no es destinen a l’ús previst en el termini de cinc anys , revertiran novament en el patrimoni de l’Ajuntament d’Alzira.

Deixa un comentari