Rectificació informació incorrecta sobre l’OJE Alzira

El passat dia 11 d’abril, Alzira Ràdio publicà al web una notícia que contenia un error de contingut i que vinculava la OJE amb l’agrupació política FE-JONS.  La noticia en qüestió ja ha estat corregida i demanem disculpes a les dues organitzacions implicades.

L’error comés per un dels redactors es va produir en publicar un esborrany de la noticia, que no va mai ser emesa en els informatius però que equivocadament va ser copiada al web.

Complint amb el deure i la responsabilitat que imposa una informació de qualitat i veraç, publiquem al mateix lloc on hem publicat l’errada esta rectificació i novament els demanem disculpes.

Deixa un comentari