Segueix la implantació en Alzira del servei 4G

Les operadores de telefonia mòbil continuen amb la implantació en Alzira de serveis 4G en la banda 800MHz. Esta tecnologia, permetrà gaudir de connexions mòbils d’alta velocitat amb major cobertura i major abast.

Per garantir la compatibilitat de la nova tecnologia amb la Televisió Digital Terrestre, s’ha posat en marxa l’entitat Llega800 que solucionarà qualsevol problema que puga haver en la recepció de la senyal de televisió.

Esta entitat presta als ciutadans serveis gratuïts que inclouen una actuació prèvia amb què els ciutadans sabran quan poden sol·licitar l’adaptació de l’antena al seu edifici per evitar possibles incidències. A més, una volta implantada la nova tecnologia, Llega800 s’encarregarà d’atendre gratuïtament tots els usuaris que puguen tindre algun problema.

La implantació del servei de 4G suposarà la solució dels problemes de velocitat i Internet en orografies complicades així com també en les zones interiors dels edificis.

Per a gestionar estos serveis s’ha posat a disposició de la ciutadania un telèfon d’atenció gratuït: 900 833 999 i la pàgina web www.llega800.es

Deixa un comentari