Alzira atorgarà 180 ajudes al transport d’estudiants

Compartix la notícia

S’han aprovat en Junta de Govern Local les bases per a la nova convocatòria d’estes  ajudes de l’Ajuntament d’Alzira per al transport d’estudiants al llarg del curs 2019-2020 que en total seràn 180 ajudes.

L’objectiu d’aquestes ajudes és col·laborar amb les despeses de desplaçament fora del terme municipal d’Alzira d’estudiants universitaris, cicles Formatius de Grau Superior i ensenyaments superiors de règim especial. Es tracta d’una ajuda municipal adicional a les que oferixen altres administracions com el Ministeri o la Conselleria.

Podran sol·licitar esta ajuda els alumnes matriculats el curs 2019-2020, empadronats a Alzira, almenys des de fa 24 mesos, menors de 30 anys.

No es podran rebre més de dos ajudes, en anys consecutius o alterns.

La quantia total màxima de les subvencions convocades serà de 18.000 euros, 100 per a cada sol·licitant, amb un màxim, per tant, de 180 ajudes.

El curs passat es van concedir inicialment 100 ajudes i es van ampliar, posteriorment, amb 67 beques més: un total de 167 per al curs 2018-2019.

Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva i en ordre descendent, d’acord amb la puntuació obtinguda, fins que s’esgote l’import global màxim abans esmentat.

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud mitjançant una instància model (www.alzira.es, Portal de la ciutadania – Educació i Cultura) en l’Oficina d’Atenció Ciutadana, la Clau, al carrer Rambla, 23, del 2 al 30 de setembre.

Han d’aportar la instància model i els documents acreditatius que se sol·liciten en les bases de la convocatòria dins del termini estipulat, per a la valoració per part de la comissió avaluadora.

 

Imatge Flickr

 

Compartix la notícia

Deixa un comentari