La Unió demana certificats d’exportació

La Unó de Llauradors proposa que ta Comissió Europea establisca un mecanisme basat en l’expedició de certificats d’exportació, com ja es va fer anteriorment amb tes pomes i ara amb l’all, amb l’objectiu de millorar et seguiment de la importació de cítrics i detectar possibles pertorbacions en els mercats. Ets productors europeus de cítrics estan … Read more