CSIF exigeix al Departament de la Ribera dades de quants treballadors han cobrat complement després de rebre la baixa per Covid-19

Al CSIF li preocupa el contagi del personal laboral de l’Hospital de la Ribera i les repercussions econòmiques sobre les seues nòmines. La central Sindical ha instat departament de Salut de la Ribera a informar de quants treballadors laborals no han cobrat la seua nòmina integra després de contagiar-se de Covid-19 i rebre la baixa.

El CSIF assenyala que més de 600 professionals sanitaris han estat de baixa per contagi de Covid-19 o aïllament preventiu. El sindicat ja va denunciar que el personal subrogat no estava cobrant el 100% de la seua nòmina, tot i que, recorden, el contagi per Covid-19 ha estat reconegut com a malaltia laboral. Escoltem Enrique Martínez, delegat sindical al Departament de la Ribera.

Des del CSIF també assenyalen que el personal subrogat contagiat per Covid-19 ha estat rebent només el 75% del salari en cas de baixa. Motiu pel que, ara, exigeixen al Departament de Salut de la Ribera conèixer el número de professionals que han rebut el corresponent complement per baixa laboral.

Deixa un comentari