Jornada sobre el control de plagues i organitzada per AVA

Dins del seu permanent calendari de formació i transferència tecnològica, L’Associació Valenciana d’Agricultors ha organitzat una jornada sobre el control de plagues i malalties en el cultiu dels cítrics a la Finca Sinyent. Un centenar d’agricultors han conegut les últimes novetats en esta matèria per part de prestigiosos investigadors i empreses del sector citrícola.

Experts de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries han exposat el control integrat d’insectes fitòfags i d’àcars i han descrit les bases per al control de malalties causades per fongs i oomicets. Posteriorment, les firmes de sanitat vegetal Bayer, Certis-Belchim i UPL han detallat les respectives estratègies de control integrat.

Deixa un comentari