La modernització dels regadius amb el degoteig provoca la falta d’aigua per a recarregar els aqüifers com l’Albufera o el Xúquer

La modernització de regadius amb el reg per degoteig semblava ser la panacea per als llauradors respecte a l’estalvi d’aigua per mantindre els seus camps. Pel contrari, el no regar a manta fa que no hi haja aigua que recarregue els aqüífers.

Entre el 2022 i 2023, Xúquer Viu, Acció Ecologista-Agró i Ecologistes en Acció presentaren escrits a la Comissió de Peticions de la Unió Europea ja que consideraven que les obres de modernització de diversos sectors no havien sigut avaluades ambientalment. Així, es vulnerava la directiva de conservació d’hàbitats naturals i fauna i flora silvestres. En la resposta que ha fet la comissió de peticions, conclou que no poden descartar-se afeccions als espais protegits com el Xúquer i l’Albufera.

Sanz explica que la Comissió ha advertit que podria sancionar a l’estat espanyol.

La Comissió Europea ja va obrir en juliol de 2020 un paquet d’infraccions a Espanya perquè prenguera les mesures necessàries per protegir i gestionar les xarxes Natura 2000, respectant així les seues obligacions en virtut de la Directiva sobre hàbitats.

Deixa un comentari