L’ajuntament d’Alzira dona conformitat al projecte d’ampliació del barranc de la Casella per a millorar el desaigüat

L’Ajuntament d’Alzira ha donat el vist i plau perquè la Confederació hidrogràfica execute les obres per a millorar el llit del barranc de la Casella. Ahir el plenari aprova esa conformitat al projecte d’adaptació a la inundabilitat d’Alzira provocada pel barranc de la Casella.
L’informe tècnic posa de manifest la total compatibilitat del projecte amb el planejament perquè classifica com a sòl no urbanitzable comú inclòs, en part, en la reserva de patrimoni municipal del sòl per a obres hidràuliques.
El projecte per ampliar al llit del Casella suposa també la supressió del ramal de l’eixida de la Cv-50 en direcció a Carcaixent ( la CV 41). Incrementar la capacitat de desaigüe del barranc de la Casella requerix un eixamplament que no es pot fer d’altra manera per l’existència del Molí de Montagut i de les diverses naus industrials en el marge esquerre,és a dir, el polígon industrial de l’Agrícola, impedix l’ampliació del llit per este marge.
Amb esta conformitat amb el projecte, es complix un tràmit més per donar solució al barranc de la Casella. D’altra banda, tal i com confirmava el regidor d’urbanisme Andres Gomis, l’anul·lació d’este ramal és viable perquè hi ha alternativa a l’accés al nucli de població ubicat en l’avinguda de Carcaixent.

Deixa un comentari