L’ajuntament d’Alzira dona conformitat al projecte d’ampliació del barranc de la Casella per a millorar el desaigüat

L’Ajuntament d’Alzira ha donat el vist i plau perquè la Confederació hidrogràfica execute les obres per a millorar el llit del barranc de la Casella. Ahir el plenari aprova esa conformitat al projecte d’adaptació a la inundabilitat d’Alzira provocada pel barranc de la Casella. L’informe tècnic posa de manifest la total compatibilitat del projecte amb … Read more

La Federació d’associacions de veïns demana que la canalització del barranc de la Casella en el tram del pont de Xàtiva es faça amb formigó, aprofitant l’espai del carril de desacceleració de la CV-50 a la carretera de Carcaixent

La Federació d’associació de veïns vol que el l’ampliació del barranc de la Casella al seu pas pel Pont de Xàtiva es faça amb formigó, aprofitant l’espai del carril de desacceleració a Carcaixent. Els veÍns han presentat esta alegació per considerar que d’esta manera serà més eficient i desaigüarà més ràpid, sense la interrupció de … Read more

La Federació d’associació de veïns d’Alzira demana a l’Ajuntament i als veïns que revisen i presenten al.legacions al projecte de millora de capacitat de desaigüe del Barranc de la Casella

La Confederació hidrogràfica del Xúquer ha posat a exposició pública el projecte per a la millora de la capacitat de desaigüe del Barranc de la Casella, per tal de minimitzar la inundabilitat d’Alzira. Un projecte que té un preu d’execució de 24 milions d’euros i que la ciutadania pot conèixer i al que pot presentar … Read more

Direcció General de l’Aigua prioritzarà la solució al Pont de Xàtiva en les obres per evitar la inundabilitat d’Alzira

El Director General de l’Aigua, Manuel Aldeguer, s’ha compromés amb la Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira a prioritzar l’actuació sobre el Pont de Xàtiva per acabar amb l’estretament del Barranc de la Casella.  D’esta manera, els cinc milions que hi ha al pressupost general de l’estat per acabar amb la inundabilitat en Alzira es destinaran … Read more

La Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira demana a la Confederació que lidere la construcció del nou pont de Xàtiva

pont de xativa alzira

La Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira insta la Confederació a que lidere les obres per donar una solució a l’estretament del barranc de la Casella al seu pas pel pont de Xàtiva. A hores d’ara, ja estan consignats cinc milions d’euros als pressupostos generals de l’estat i el veïnat entén que cal posar-se en marxa. … Read more