Els llauradors valencians són els més majors de tot l’Estat

La Comunitat Valenciana encapçala l’estadística d’edat mitjana agrària més alta nacional amb 64,4 anys. Esta mateixa estadística situa l’edat mitjana dels agricultors en 61,4 anys en les dades globals d’Espanya. A més el percentatge d’agricultors majors de 65 anys al nostre país arriba al 41,3 per cent. Les estadístiques oficials corroboren el envelliment de la … Read more