LA UNIÓ denuncia un augment del 90% de les alertes sanitàries a Europa en productes importats

LA UNIÓ denuncia un augment enguany del 90% de les alertes europees amb matèries actives no autoritzades en productes importats. El sistema europeu d’alertes en aliments RASFF ha detectat en març un total de 83 alertes de productes hortofructícoles de tercers països amb matèries actives no autoritzades a la UE o per superar els Límits Màxims … Read more