LA UNIÓ denuncia un augment del 90% de les alertes sanitàries a Europa en productes importats

LA UNIÓ denuncia un augment enguany del 90% de les alertes europees amb matèries actives no autoritzades en productes importats. El sistema europeu d’alertes en aliments RASFF ha detectat en març un total de 83 alertes de productes hortofructícoles de tercers països amb matèries actives no autoritzades a la UE o per superar els Límits Màxims de Residus permesos, la qual cosa suposa un 48% més que al febrer.

Si sumem tot 2024 ascendeix a 226 alertes, un 90% més que en 2022. Pel que fa a cítrics les dades indiquen també un increment de les alertes. Hi ha 17 al març i 52 en l’acumulat del primer trimestre de 2024.Turquia és el país que més alertes ha rebut.

LA UNIÓ insta la Unió Europea a no autoritzar aquelles importacions de productes de tercers països que continguen matèries actives l’ús de les quals no està autoritzat ací. Una altra petició passa perquè si s’observa un increment del 5% de les alertes en algun producte, es tanquen automàticament les importacions turques o egípcies d’eixos productes agrícoles. En la mateixa línia, l’entrada d’estos productes genera una clara competència deslleial per als llauradors de la Unió Europea que no tenen els mateixos mecanismes de lluita contra les plagues i que veuen com augmenten també els seus costos de producció. LA UNIÓ demana que es realitze una anàlisi de risc sobre les importacions de productes de llocs on s’usen substàncies no autoritzades a la UE i, en base, als resultats, s’adopten les restriccions necessàries per a salvaguardar la salut dels consumidors i evitar la competència deslleial que distorsiona els mercats de les nostres produccions.

Deixa un comentari