En una primera valoració d’urgència, l’Associació Valenciana d’Agricultors constata que la DANA del passat cap de setmana ha resultat generalment beneficiosa per al camp valencià, si bé ha provocat danys localitzats en infraestructures agràries, especialment en camins rurals, que impedixen l’entrada als camps. Malgrat estos danys, en termes generals les pluges han tingut efectes positius en la Comunitat Valenciana, ja que contribueixen a augmentar el calibre dels fruits, netejar l’arbratge, estalviar en regs i recarregar embassaments i aqüífers després d’un any marcat per la sequera.
En el cas d’Alzira, la zona rural ha comptat amb diverses intensitats de pluja, des dels 175 litres per metre quadrat de la Murta als 50 litres recollits en la zona de l’horta, més pròxima a Benimuslem. En qualsevol cas, la pluja ha estat molt beneficiosa en este moment de l’any tant per a la producció de caqui com de cítrics, tal com ho explicava així el regidor d’agricultura, Enrique Montalbá.

Deixa un comentari