Els alzirenys que estiguen interessats poden ser beneficiaris de la cessió d’un hort urbà

Compartix la notícia

L’Ajuntament d’Alzira torna a posar en marxa la cessió d’horts urbans a particulars. Amb este projecte es pretén fomentar l’agricultura, recuperar activitats i cultius autòctons i tradicionals i afavorir la sociabilitat intergeneracional i entre diferents col·lectius. Per a esta convocatòria, donada l’existència de dos parcel·les lliures i la realitat social de què han mostrat interés, se cedirà a veïns i veïnes d’Alzira que complisquen els requisits aprovats en les bases.

Podran ser beneficiaris de les autoritzacions d’accés les persones físiques, empadronades en el municipi d’Alzira, amb una antiguitat superior a 2 anys en la data en què s’aproven les bases, i que complisquen en el moment de la presentació de la sol·licitud, a més de l’anterior, els requisits de ser major d’edat, estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, i no ser el sol·licitant, cònjuge o membre de la unitat familiar titular de terrenys  aptes per a activitats agrícoles en el terme municipal d’Alzira.

Els interessats hauran de presentar la seua sol·licitud, per escrit, en el Registre de la  CLAU de l’Ajuntament d’Alzira. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, des del 7 al 20 de gener, ambdós inclosos.

Compartix la notícia

Deixa un comentari