110 agricultors es beneficien de la producció de l’insectari municipal per a combatre les plagues en cítrics i caqui.

La campanya de cria de Cryptolaemus montrouzieri, depredador natural en els cultius de caqui i cítric, ha sigut ben positiva. Amb l’ajuda d’Alzicoop i la col•laboració amb els insectaris de la Generalitat Valenciana, els servicis tècnics municipals han aconseguit produir 76.000 depredadors que s’han repartit en paquets de cinc-cents als cent deu agricultors locals que n’havien sol•licitat.
Es començà a repartir-ne el 15 de maig i fins a la primera setmana d’agost. D’esta manera, segons explica el regidor d’agricultura, Enrique Montalvá, la lluita biològica s’ha consolidat i s’ha millorat gràcies a les noves cambres de producció.
S’han tractat trenta-huit hectàrees repartides en dos-centes explotacions agrícoles. El repartiment s’ha fet en dos tandades en els mesos de maig i agost, segons la superfície que indiquen els sol•licitants.
El regidor d’Agricultura i Serveis per a la ciutat, Enrique Montalvá, considera que en un futur es podria aconseguir la creació d’un centre comarcal, amb la finalitat d’obtindre prou exemplars per a combatre les plagues.

Deixa un comentari