La Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira demana a la Confederació que lidere la construcció del nou pont de Xàtiva

La Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira insta la Confederació a que lidere les obres per donar una solució a l’estretament del barranc de la Casella al seu pas pel pont de Xàtiva. A hores d’ara, ja estan consignats cinc milions d’euros als pressupostos generals de l’estat i el veïnat entén que cal posar-se en marxa.

La federació veïnal s’ha adreçat al president de la Confederació Hidrogràfica en este sentit. A hores d’ara, ja s’ha publicat al BOE la consignació pressupostària a la Generalitat Valenciana de cinc milions per a l’ampliació del barranc de la Casella per evitar inundacions al casc urbà.

Com que la competència sobre carreteres la té la Generalitat, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no podrà actuar en l’ampliació del barranc de la Casella fins que no es done una solució a l’estretament del barranc als seu pas pel pont que unix Alzira i Carcaixent. L’objectiu últim és reduir la inundabilitat a Alzira. Es per això que des de la Federació d’Associacions de Veïns s’apremia a la Confederació perquè reclame que es pose en marxa. El portaveu, Voro Pérez, recorda que la Federació amb el seu treball ha aconseguit que es consignen els diners per a iniciar les obres.

Deixa un comentari