La Unió demana al Ministeri prohibir durant un any la importació de cítrics tractats amb matèries prohibides a la UE

La Unió Llauradora i Ramadera demana al Ministeri d’Agricultura prohibir la importació de cítrics tractats amb Clorpirifos i Metil clorpirifos. Al 2022, es detectaren 193 casos d’importacions de fruites i hortalisses amb presència d’estes matèries prohibides en Europa.

La Unió sol·licita al ministre d’Agricultura que seguisca l’exemple de França i es plante front a les importacions que utlitzen matèries actives no autoritzades en Europa, prohibint la seua entrada durant un any. L’organització agrària veu incomprensible que es retire l’ús de determinats fitosanitaris en la producció europea i després apareguen en productes importats. Una situació que, a més, genera una clara competència deslleial per als llauradors de la Unió Europea.

L’organització agrària destaca  les alertes de residus de Clorpirifos o Metil clorpirifos, substàncies no autoritzades a la UE des de 2020 i que han estat detectades en importacions, sobretot de cítrics. En 2022 es van produir un total de 193 alertes, 146 provinents de cítrics. La Unió demana que es realitze una anàlisi de risc sobre estes importacions i que s’adopten les restriccions necessàries per a salvaguardar la salut dels consumidors i evitar la competència deslleial.

Deixa un comentari