S’obri al públic el parc adaptat de Tulell

Hui s’ha obert al públic, el parc adaptat i inclusiu ubicat a l’avinguda Blasco Ibáñez amb unes característiques dirigides especialment a aquelles persones amb funcionalitats reduïdes que estimulen l’activitat i la socialització mitjançant el joc, sense que les hi haja barreres físiques.

El parc que compta també amb una zona d’exercici bio-saludable per a majors, ha aconseguit d’una banda solucionar un problema d’ordenació de l’aparcament  d’una zona que s’inundava freqüentment per l’alt nivell freàtic de les aigües i d’altra oferir a la ciutadania una nova zona verda i d’esplai prop de les escoles i la seu de l’associació La Nostra Veu que ha col·laborat activament en el disseny d’adaptació del parc junt els tècnics municipals.

Categories Ciutat

Deixa un comentari