Punt d’inici per a la contractació de les obres del nou institut Rei en Jaume, que estarà acabat cap al 2027

Comença la contractació de les obres per a disposar d’un nou institut rei en Jaume, que estarà acabat en uns tres anys. A més, també es construirà un aula taller de Labora a la nostra ciutat.
Les obres estaven aprovades en l’anterior legislatura, pel govern del Botànic i faltava l’assignació econòmica que serà de quasi 14 milions i mig d’euros. Hui s’aprovarà en el plenari la construcció que substituirà l’actual edifici, que l’any passat va complir 60 anys.
El projecte inclou la demolició de l’edifici actual de l’Institut Rei en Jaume, mantenint l’edificació més pròxima al carrer O’Donell, on se situen l’actual secretaria i la sala d’actes de l’Institut així com la part que alberga les instal·lacions de la UNED.
S’ha projectat un únic edifici compacte amb un esquema de dos blocs i un pati central discontinu de 9 metres d’amplària. En el bloc est se situa l’aulari i els seus servicis connexos en tres altures i en el bloc oest els espais de gran capacitat i l’administració en una sola planta. El gimnàs s’ha integrat en l’edifici principal i s’ha dissenyat com a espai multidisciplinari, que servisca de gimnàs i alhora de sala d’actes o espai de reunions.
Només queden fora de l’edifici principal els espais no climatitzats corresponents a instal·lacions i magatzem forestal i el bloc de LABORA que se situa annex al SEPE. Com que la part de la parcel•la lliure d’edificació està molt poblada amb espècies arbòries de gran port per la qual cosa s’ha respectat al màxim la vegetació existent i s’ha situat la nova edificació i les pistes esportives noves, en els espais sense arbratge.
Les obres s’executaran en 30 mesos des del dia següent de la firma de l’acta de replanteig i inici de les obres i s’executaran paral•lelament al normal desenvolupament de les classes sense haver de reubicar l’alumnat en barracons.

Deixa un comentari