AVA-ASAJA considera que el CESE compartix les seues preocupacions sobre la regulació dels fitosanitaris

L’Associació Valenciana d’Agricultors AVA-ASAJA considera que el Comité Econòmic i Social Europeu (CESE) compartix les seues preocupacions sobre la regulació de l’ús dels fitosanitaris. El dictamen del CESE sobre la proposta de reglament per a l’ús sostenible dels fitosanitaris coincidix a assenyalar que cal exigir reciprocitat de normes i evitar una major dependència de tercers països.

El CESE considera que les importacions de tercers països tractades amb productes no permesos a la Unió Europea han d’estar regides per normes, com a mínim, equivalents. A més, respecte a la supressió de fitosanitaris proposada pel Parlament Europeu i el Consell, el CESE recorda que les conseqüències tindran un gran abast i que la prohibició total sols pot establir-se a partir d’una sòlida evaluació d’impacte.

Segons el CESE, una reducció de la producció agrícola podria situar la Unió Europea en una posició més dependent dels aliments de tercers països. AVA-ASAJA entén, per tant, que el dictamen del CESE remarca la incoherència de les institucions comunitàries per augmentar les exigències únicament als productors europeus.

Deixa un comentari