CSIF denuncia que Sanitat paga menys a una treballadora embarassada

CSIF denuncia que Sanitat incomplix el seu Pla d’Igualtat en pagar menys a una treballadora embarassada al Departament de Salut de la Ribera. El sindicat exigix a Conselleria que resolga esta situació de discriminació per a evitar arribar a judici.
El sindicat assenyala que en el cas de la treballadora embarassada està deixant de percebre complements com festius o nits. Va demanar que li pagaren esos complements el 12 d’abril i la sol•licitud no ha estat ni contestada ni atesa, per la qual cosa la treballadora continua percebent menys retribució que si no estiguera embarassada.
CSIF exigeix a Conselleria de Sanitat que complisca el seu propi Pla d’Igualtat i que pague el seu salari íntegre a una treballadora laboral embarassada El sindicat recorda que este pla reconeix el dret a les dones treballadores embarassades al fet que l’adaptació del lloc laboral no supose un minvament econòmic.
Enrique Martínez, delegat del CSIF, explica que posara el cas en coneixement de la Unitat d’igualtat de la Conselleria i recorda que ja hi ha sentències en este sentit.

Deixa un comentari