L’atur s’incrementa lleugerament en la Ribera i en Alzira en el primer mes de l’any. A Alzira l’atur ha abaixat en un any un 7% i se situa amb 2860 persones.

Primer mes de l’any i lleuger increment de les persones aturades, seguint la pauta estacional.
Hui s’han donat a conèixer les dades de l’atur i Alzira compta amb 2860 persones en les llistes del Labora, en són 77 persones més que al mes de desembre, tot i que es continua per davall de les tres mil persones, una xifra que ja es va assolir l’any passat. Si comparem amb les dades de fa un any, la situació és més positiva, ja que l’atur s’ha reduït en un any un 7%.
D’esta reducció de l’atur, cal destacar que les més beneficiades són les dones, tot i que representen el 63 per cent de les persones aturades, si que cal assenyalar que en un any, les que major índex d’ocupabilitat han tingut han sigut les dones, ja que s’ha reduït l’atur femenina en 150 dones, mentre que en el sector masculí, la reducció ha sigut mínima.
Per sectors, el que continua acumulant més atur és el sector serveis en el que estan inscrites el 66 per cent de les persones aturades, mentre que el sector agrícola és el que menys atur acumula. Per edats, torna a ser el grup de majors de 44 el que acumula més del cinquanta per cent de les persones aturades (1573) i els que menys estan en les llistes de l’atur són els jóvens menors de 25 anys( 209), la resta de persona aturades( 1078) tenen entre 25 i 44 anys.

VALORACIÓ UGT
I pel que fa a la Ribera, segons les xifres publicades pel SERVEF, l’atur registrat el mes de gener del 2024 a la Ribera, s’ha situat en 16.724 persones, és a dir, 510 aturats més que el mes de desembre, amb un ascens mensual del 3’15%. Pel que fa a les dades anuals indiquen una disminució de desocupació anual del 6’16%.

Quant a la contractació, s’han registrat 7086 contractes al gener 2024, la qual cosa una disminució interanual del 3’22%. La contractació indefinida mensual és del 44’07% mentre que la contractació temporal està en un 54’54%. Per a Raül Roselló, Secretari General Comarcal d’UGT-*PV, les dades d’atur de gener mostren que la Reforma Laboral suavitza la tradicional garrotada de gener, característica de la fi del període nadalenc, amb un increment d’aturats molt més baix que històricament ocorria.

Però per a Roselló, cal destacar que “l’estadística de contractes continua mostrant signes d’estabilització, comportant-se concorde a la premissa de “menys contractes, però de major qualitat”. Després de 2 anys de la Reforma Laboral, s’han signat menys contractes no obstant això, els indefinits ascendixen sent un 44% de tota la contractació de gener.

De manera que moltes persones treballadores que abans encadenaven diversos contractes temporals en un mateix mes, ara tenen un contracte indefinit. Per això, que hi haja menys contractes no és un aspecte negatiu sinó un indicador que la reforma laboral està funcionant i permetent que les relacions entre treballador i empresa es desenvolupen en un marc de major estabilitat laboral de la qual es beneficien totes dues contraparts”.

Per a UGT cal destacar que mesures com, la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) i la reducció de la jornada laboral màxima (per a UGT hauria d’aconseguir les 35 hores setmanals al final de la legislatura), són necessàries i des del diàleg social acordar-les com a factors determinants per a combatre la pobresa salarial al mateix temps que seran també molt útils per a estimular la creació d’ocupació i la millora productiva de les empreses.
Finalment Roselló incidix que “la fortalesa de la contractació indefinida aconseguida ha de ser acompanyada amb unes millores en les garanties per a això és necessari que la indemnització per acomiadament adquirisca un caràcter dissuasiu i *resarcitorio, recuperant també els salaris de tramitació. Això desplaçaria a l’acomiadament com l’última de les opcions possibles per a l’ocupador, fomentant altres alternatives com la formació i la reubicació que són moltes més beneficioses per a totes dues parts, ja que contribuïxen a elevar la productivitat, reduïxen costos i doten a la persona treballadora d’un extra de seguretat laboral”.

Deixa un comentari